Contact Us

Add:Qiaogang peninsula Industry Developing Zone,Beihai,Guangxi,China
Tel :+0086-779-3883533
        +0086-779-3881838
Fax:+0086-779-3888570
       +0086-779-3889077
E-MAIL:china@qinguofoods.net
EECN NO:4500/02029

跳过导航链接Home > ContactUs

 

Company:Beihai Qinguo Frozen Foods Co., Ltd

Add:Qiaogang peninsula Industry Developing Zone,Beihai,Guangxi,China

Tel:+0086-779-3883533/3881838

Fax:+0086-779-3888570/3889077

E-MAIL:china@qinguofoods.net

EECN NO:4500/02029

WEB:www.qinguofoods.net

 

 

Sales:

Jack Zeng                 jackyzeng88@126.com

                                 china@qinguofoods.net

 

Package design:

Jenny                       jenny@qinguofoods.net

 

Documents:             documents@qinguofoods.net

 

Shipment:                steven@qinguofoods.net

                                logistic@qinguofoods.net

 

QC department:      QC@qinguofoods.net